Covid-19

Corona / Covid-19 status GOLDEN

GOLDEN AS forholder seg til myndighetene - se siste status hos Helsedirektoratet.

Brev fra daglig leder Morten Seipäjärvi

Vi har tatt forhåndsregler - og flere ansatte jobber ut fra hjemmekontor. Vi gjennomfører ikke større samlinger eller kurs i den fasen vi er i nå.

Våre leverandører er varierende påvirket av Corona. Bl.a. Tungsram melder per 13.03.2020 at de er lite påvirket ettersom 5 av hovedproduksjonsenhetene er i Ungarn - se informasjon her. Airam melder pr 19.03.2020 de har gjort tilpasninger for å opprettholde servicegrad - se svensk versjon her.

Vi har per dato ingen forsinkelser men må forvente at det kan bli forsinkelser over tid.

Som kunde av GOLDEN oppfordrer vi til å legge inn ordre via nettbutikken eller mail. Ved behov for support ta kontakt på mail / sms / sosiale media - se informasjon på kontaktsiden

Fellesmail post@golden.as er alltid betjent - og nettbutikken er alltid åpen !

(Siste oppdatering 20.03.2020 - 1.ste versjon 13.03.2020)