Flyplasser har helt spesielle belysningsbehov. Sammen med CUPhosco kan vi levere komplette løsninger med master, armaturer og koblingsbokser som løser disse på en enestående måte. Godt lys er helt avgjørende for sikkerheten på en flyplass. Lyset skal ikke blende flygerne samtidig som det skal sørge for optimal sikkerhet for alle de som beveger seg i området rundt og på oppstillingsplassene. 
Flyplassbelysning er et område som CUPhosco behersker på beste måte og som deres representant i Norge knytter vi prosjektene sammen med befaringer, beregninger og tilbud.  Se databladet her


Vi leverer både master og armaturer spesialtilpasset Apron.

Vi beregner og befarer både nye og gamle anlegg sammen med lysdesignere og prosjektører.

Blendingsproblematikken har vi førsteklasses løsninger for. 

FLYPLASSBELYSNING er kun en av løsningene fra GOLDEN. Send oss underlag for skreddersydd løsning for ditt bruksområde på post@golden.as eller ta kontakt med oss via kontaktsiden