Hallbelysning

Idrettshaller har ulik størrelse og ulike formål. Det krever mer av belysningen og planlegging enn et inngangparti som fyller et enkelt formål. En god lysberegning og gjennomtenkt design er en forutsetning for at bruksgleden skal bli optimal. Blending og belysningsjevnhet er et aspekt vi ofte ser blir for dårlig ivaretatt.  Vi kan mye om dette og bistår i alle faser av et prosjekt om det er nybygg eller ombygging. 

Normal belysning i en idrettshall er 750 lux på gulvet under konkurranser og kamper. Når det er trening og mosjon kan nivået senkes. Det er også viktig å tenke på den vertikale belysningen for å se raske, høye baller og bevegelser. 

Innebandy er en sport som krever raske beslutninger, god oversikt og ikke minst riktig lys med gode vertikalverdier.

HALLBELYSNING er kun en av løsningene fra GOLDEN. Send oss underlag for skreddersydd løsning for ditt bruksområde på post@golden.as eller ta kontakt med oss via kontaktsiden