Parkeringshus

Eldre parkeringshus er ofte for dårlig belyst og kostnader rundt vedlikehold og drift er ofte årsaken. Et godt belyst parkeringshus trekker mer mennesker ved å virke innbydende, sikre og oversiktlige.  Våre løsninger fra BB-Lightpipe er helt enestående enkle å montere. De kan leveres i lengder opp til 6 meter ferdig gjennomkablet for svært rask og rimelig installasjon. De kan dimmes, styres og er tilgjengelige med parkeringsovervåkning og høytalere.

Kontinuerlige lengder ivaretar kravene om jevn belysning både vertikalt og horisontalt. Vi møter alle krav i EN 12464-1. Vi befarer, lysberegner og tilbyr løsninger for både store og små anlegg. 

Med kun 3 fester på 6 meter går det raskt å installere våre løsninger. Jevnheten er ekstrem, levetiden svært lang, enkelt vedlikehold og driftskostnadene svært forutsigbare. Dimming er standard.

P-Hus i Kungälv installert november 2018

BB for parkeringshus er kun en av løsningene fra GOLDEN. Send oss underlag for skreddersydd løsning for ditt bruksområde på post@golden.as eller ta kontakt med oss via kontaktsiden