Vi er medlem av Renas
- miljø for nærings- og elektroavfall


GOLDEN AS er en miljøbevisst bedrift og er medlem av Renas. Vi blir automatisk belastet et miljøgebyr ved innfortolling av belysningsprodukter. Miljøgebyr er spesifisert på faktura. Medlemsskapet sikrer at EE-avfall fra våre kunder blir forsvarlig tatt vare på ved innlevering til en av de mange returstasjonene rundt omkring i Norge.

RENAS er landets ledende EE-returselskap med 100 innsamlere og 14 behandlingsanlegg over hele landet. RENAS samler årlig inn nærmere 50 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og ivaretar innsamlingsansvaret til 2850 produsenter og importører av EE-produkter.

RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

se mer på www.renas.no