Vi er medlem av Renas for å ta vare på miljøet ved å resirkulere så mye som mulig av nærings- og elektroavfall!


GOLDEN AS er en miljøbevisst bedrift og er medlem av Renas. Vi blir automatisk belastet et miljøgebyr ved innfortolling av belysningsprodukter. Miljøgebyr er spesifisert på faktura. Medlemsskapet sikrer at EE-avfall fra våre kunder blir forsvarlig tatt vare på ved innlevering til en av de mange returstasjonene rundt omkring i Norge.

RENAS er landets ledende EE-returselskap med 100 innsamlere og 14 behandlingsanlegg over hele landet. RENAS samler årlig inn nærmere 50 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og ivaretar innsamlingsansvaret til 2850 produsenter og importører av EE-produkter.

RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

se mer på www.renas.no