SylSmart Smart Belysning

Ta deg tid til å se rundt deg på arbeidsplassen i løpet av dagen. Hvor mange lys lyser for fullt selv om ingen er til stede?. Hvor mye belysning er bortkastet i de korridorene eller rommene som har lite trafikk?

SylSmart bruker den ferskeste teknologien for å detektere tilstedeværelse av mennesker og naturlig dagslys, justerer lysstyrke til kunstig lys for å matche behovet til aktuelt bruksområde. Travle soner som entré og inngangsparti vil forbli godt belyst, mens soner med lite trafikk, som for ekspempel møterom og mindre trafikkerte hjørner av ditt bygg vil automatisk dimme gradvis over tid for å spare energi.


Se eksempel på en liten snutt på youtube her

Sjekk katalog på siden "Nyheter/kataloger" eller last ned her.